Chuyên mục: CEO và Marketing Online

5 Mánh khoé “lừa bịp” nên cảnh giác với kinh doanh bán hàng đa cấp

Vấn đề đang được đẩy lên cấp độ đáng báo động tại Việt Nam đó là “Kinh doanh bán hàng đa cấp”. Một mô hình phù mắt người dùng với các chiến lược điều khiển tư duy và đánh vào tâm lý người dùng!. Thực hư về Khái niệm “ngồi không kiếm tiền” trong bán hàng […]